Informacja

Zenon Sp z o.o.  informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), wprowadził do stosowania dla odbiorów uprawnionych w ustawie ceny w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania …

InformacjaRead More »

Bierzemy udział w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Powiat Chojnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach realizuje Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chojnickim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 1.1  „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie …

Bierzemy udział w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja RozwójRead More »

PARP wspiera naszą firmę

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły  wskutek epidemii COVID-19. Program operacyjny     POIR.00.00.00.  Program  Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa            POIR.03.00.00.  Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie                         POIR.03.04.00.  Dotacje na kapitał obrotowy Numer Umowy: POIR.03.04.00-22-0292/20 Kwota dofinansowania: 239 723,31 zł.

Dubai 2019

We are everywhere where we can possibly be to show our product. In September 2019 we have joined the Hotel Show in Dubai. The trip to Dubai was truly inspirational in many aspects.  We will be informing you of where we are heading next so you can come and see our floor.

NWFA 2019

We had a pleasure to showcase at NWFA 2018. The ZENON Team is hitting the ground running this year in preparation for The NWFA’s 2020 Flooring show in Milwaukee. ZENON was welcomed by the NWFA with open in 2018 when it showcased there for the first time. Since then we have partnered up with the …

NWFA 2019Read More »