PARP wspiera naszą firmę

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły  wskutek epidemii COVID-19.

Program operacyjny     POIR.00.00.00.  Program  Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa            POIR.03.00.00.  Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie                         POIR.03.04.00.  Dotacje na kapitał obrotowy

Numer Umowy: POIR.03.04.00-22-0292/20

Kwota dofinansowania: 239 723,31 zł.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore

Informacja

Zenon Sp z o.o.  informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł

PARP wspiera naszą firmę

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły  wskutek epidemii COVID-19. Program operacyjny