PARP wspiera naszą firmę

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły  wskutek epidemii COVID-19.

Program operacyjny     POIR.00.00.00.  Program  Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa            POIR.03.00.00.  Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie                         POIR.03.04.00.  Dotacje na kapitał obrotowy

Numer Umowy: POIR.03.04.00-22-0292/20

Kwota dofinansowania: 239 723,31 zł.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore

PARP wspiera naszą firmę

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły  wskutek epidemii COVID-19. Program operacyjny

We believe in people

An absolute inspiration for anyone that would like to join our company. The story of one of our truly amazing employees Anna. Anna joined the