Bierzemy udział w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Powiat Chojnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach realizuje

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chojnickim (IV)”

w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działanie 1.1  „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”

Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chojnickim.

Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.  

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore

PARP wspiera naszą firmę

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły  wskutek epidemii COVID-19. Program operacyjny

We believe in people

An absolute inspiration for anyone that would like to join our company. The story of one of our truly amazing employees Anna. Anna joined the