Zenon Sp z o.o.  informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2022r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), wprowadził do stosowania dla odbiorów uprawnionych w ustawie

ceny w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą:

– cena ciepła 77,81 zł/GJ

– cena za zamówioną moc cieplną 106 397,68 zł/MW/rok

– cena nośnika ciepła 32,71 zł/m³.

Ceny z rekompensatą obowiązują do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore

Informacja

Zenon Sp z o.o.  informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł

PARP wspiera naszą firmę

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły  wskutek epidemii COVID-19. Program operacyjny